Octubre 2021

Serem a La FESC, passeu a visitar-nos!
Llegeix +

Nous serveis

Incorporem Dolibarr, gestió econòmica per a entitats i empreses
Llegeix +Suport per migrar a eines tecnoètiques.
Llegeix +

Nou catàleg de tallers i serveis de suport.
Llegeix +


Caixa d’eines segons necessitats
Llegeix +


Vine a la propera Finestreta de Suport!
ENTRA A LA FINESTRETA

Si encara no ho has fet,
inscriu-te per assegurar-te que reps el butlletí