1. Qui és el responsable del tractament de dades

En el marc de la seva contractació o alta com a persona socia, el Responsable del tractament de dades és la cooperativa femProcomuns SCCL. CommonsCloud/SomNúvol és una iniciativa col·lectiva coproduïda a través de la cooperativa femProcomuns SCCL amb NIF F67139550 i amb domicili al carrer Providència 42, 08024 Barcelona, que actua com a titular, dinamitzadora i gestora del domini web CommonsCloud.coop i els seus subdominis. Per claredat, en aquest document el terme «CommonsCloud» es refereix al projecte col·lectiu CommonsCloud/SomNúvol.

Les dades de contacte de la persona Delegada de Protecció de Dades són: legal@commonscloud.coop.

2. Una qüestió d’ètica

CommonsCloud i femProcomuns SCCL està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal de les Usuàries dels serveis d’Internet. Busquem la millor manera perquè les Usuàries puguin recuperar el control sobre les seves dades i mantenir l’anonimat quan així ho prefereixin. Convidem les Usuàries a reflexionar sobre aquestes condicions i aportar millores en l’Àgora CommonsCloud.

3. Obligació de complir amb la normativa de protecció de dades

Les dades de caràcter personal proporcionades per la Usuària, seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons la normativa vigent, amb les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers.

CommonsCloud intenta reduir l’accés a les dades personals amb les mesures tècniques a la seva disposició. Així les entitats que contractin serveis dedicats podran autogestionar-se de manera que les persones tècniques de CommonsCloud només accediran a la part de manteniment dels serveis, però no a les dades, salvat que la Usuària reclami explícitament que es faci una intervenció en el seu servei.

Per tal de complir amb el nostre Compromís ètic, seguim les següents línies generals d’actuació en relació amb les dades personals:

 • Apliquem el Reglament (EU) 2016/679 de Protecció de Dades, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades I Garantia de Drets Digitals, i la resta de normativa.
 • Respectem les dades de la Usuària
 • No oferim, venem o transferim les dades de la Usuària
 • Reclamem als agents amb qui contractem i col·laborem que tinguin polítiques de privacitat que incloguin pràctiques de no cessió de dades i d’empoderament de l’interessat (titular) de les dades.
 • Prenem les mesures necessàries per mantenir assegurades i protegits les dades.
 • Només enviem informacions que la Usuària demani o ens autoritzi a enviar i pot canviar d’opinió quan vulgui.
 • Seguim la recomanació de transparència que fa el Reglament i intentem que els textos de consentiment i d’informació siguin clars.
 • Les dades de la Usuària només es fan servir per a les finalitats indicades i autoritzades per ella.

4. Què són les dades personals que tractem?

Les dades personals de què disposem pertanyen a la Usuària i nosaltres només podem tractar-los perquè ens autoritza i per a les finalitats específiques per a les quals ens autoritza. O bé els fem servir per a finalitats de compliment de la llei (com introduir les dades de facturació en la comptabilitat, etc.)

Les dades personals fan referència a qualsevol informació que pot identificar la Usuària directament (el nom) o indirectament (el DNI). Altres dades de què disposem són: l’adreça de correu electrònic / adreces postals professionals o particulars / telèfon fix i / o mòbil, noms d’usuari, compte bancari. També és possible que en el curs de la relació contractual la Usuària ens faciliti dades personals d’un altre tipus, que facin referència a la seva vida personal (afiliacions, creences, origen ètnic, etc.). Aquestes dades només els tractem si és estrictament necessari per a complir el contracte que ens lliga amb la Usuària.

5. Com obtenim les dades personals de les usuàries?

Abans de la signatura de qualsevol contracte, la Usuària podrà accedir a aquesta explicació sobre la nostra política de dades i és important que la llegeixi i sigui comprensible. Demanem per favor a la Usuària que ens indiqui si algun punt no queda clar. Abans de l’enviament del formulari de contacte del nostre web ha de confirmar que ha llegit i comprès la nostra política de privacitat.

La recollida de les dades de les Usuàries la fem mitjançant formulari digital. Sempre recollim directament les dades de la Usuària i mai de tercers ni demanades a través de galetes.

6.- Amb quina finalitat podem tractar les dades personals?

Les finalitats del tractament de les dades de les Usuàries són totes o algunes de les següents:

 • El compliment del contracte societari i/o de prestació de serveis. Així com possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest Lloc Web
 • El compliment de les obligacions legals: facturació, comptabilitat, liquidar impostos i presentar declaracions informatives a les administracions. Gestió de la relació contractual amb la Usuària.
 • Fer-li arribar informacions que puguin ser del seu interès: Mantenir informada la Usuària, fins i tot per mitjans electrònics, de productes, serveis i novetats de CommonsCloud i altres serveis i productes de femProcomuns SCCL
 • Respondre a les seves consultes.
 • Mantenir-nos en contacte.
 • En cas d’enviament de currículum mitjançant aquest Lloc Web les dades facilitades per la Usuària es tractaran per atendre la seva sol·licitud laboral i, si escau, permetre-li un lloc de treball a CommonsCloud.

7. Quina és la base legal per a tractar les dades personals?

Hi ha d’haver una raó que ens legitimi a fer servir les dades personals de les Usuàries La base legal per al tractament de les dades personals és alguna o diverses de les següents:

 • El consentiment de la Usuària
 • L’execució d’un contracte: realitzar els serveis que ens ha encarregat i / o la gestió de la relació contractual o bé respondre a les seves consultes.
 • Compliment d’obligacions legals que comporten un tractament de dades personals, com facturació, comptabilitat, presentar impostos.
 • El nostre interès legítim en poder prestar el servei en les millors condicions pel qual necessitarem tractar les dades personals de les Usuàries.

8. Qui pot tenir accés a les dades personals de les Usuàries?

Tercers aliens a nosaltres accedeixen a les dades de caràcter personal com a prestadors de serveis i es duen a terme cessions de dades.

En concret: les dades podran ser tractades per les següents entitats col·laboradores: les entitats que coprodueixen CommonsCloud, les entitats col·laboradores de femProcomuns i els proveïdors de serveis d’Internet necessaris en la producció dels serveis. Aquestes han de signar un acord pel processament de dades amb la cooperativa com a Responsable del Tractament de Dades. En cap cas es compartiran amb altres parts sense el consentiment de la Usuària.

Si subscrivim contractes que impliquen cessió de dades ho fem amb tercers de confiança perquè realitzin una varietat d’operacions en el nostre nom. Només els proporcionem la informació que necessiten per dur a terme el servei, i els exigim que no utilitzin les dades personals de la Usuària per a cap altre propòsit. Fem l’esforç més gran possible per triar tercers de confiança, informar-nos de quines polítiques de protecció de dades porten a terme i ens assegurem d’incorporar clàusules contractuals de compromís segons les quals es comprometen a implementar les mesures de seguretat adequades en el tractament de les dades de les Usuàries.
No oferim ni venem les dades personals. Podeu consultar la política de cookies del nostre web.

9. Fem transferències Internacionals amb les dades personals de les Usuàries?

No transferim dades personals fora de l’espai de la UE, però les dades es poden veure sotmeses a aquesta transferència a través de l’ús de plataformes que tinguin els servidors fora de l’espai UE (serveis d’emmagatzematge en el núvol o plataformes de comunicació).

En cas que fos necessari fer aquesta transferència s’escolliran prestadors que estiguin acollits a sistemes que impliquin l’acceptació, per la seva part, de la legislació europea i hagin incorporat polítiques de compliment de privacitat adequades.

Per minimitzar les possibilitats de transferència internacional de les dades, hem triat serveis d’emmagatzematge dins l’àrea europea amb servidors d’emmagatzematge situats dins de l’espai UE i amb certificat de compliment de la normativa europea.

 

10. Quan de temps conservem les dades?

Només conservem les Dades Personals durant el temps que les necessitem per a la finalitat concreta, que pot ser complir l’encàrrec que ens ha fet la Usuària, gestionar la relació contractual, complir amb les nostres obligacions legals i/o mantenir-nos en contacte amb ella. Sempre conservem les dades estrictament necessàries per a cada finalitat. Per determinar el període de retenció de dades de les dades Personals de la Usuària, utilitzem els següents criteris:
• Dades Personals obtingudes mitjançant consentiment en el moment de l’encàrrec: mentre duri la relació contractual;
• Dades Personals rebudes i/o creades durant la relació contractual: mentre duri l’execució del contracte.
• Dades Personals obtingudes al contactar amb nosaltres només per a una consulta: durant el temps necessari per atendre la consulta;
• Dades Personals de contacte limitades a nom, número de telèfon i adreça e-mail: indefinidament mentre la Usuària no ens demani la seva eliminació.
• Dades personals necessàries per a complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valer les nostres reclamacions davant els tribunals) o amb finalitats estadístiques o històriques: el temps necessari per poder dur a terme el compliment obligacions, la reclamació, etc.
• Dades personals per gestionar la relació contractual: mentre estigui vigent la relació.
Quan ja no necessitem fer servir les dades personals de la Usuària, les eliminarem dels nostres arxius.

Darrera actualització: maig 2022 amb el suport de