Coneix els diferents serveis de CommonsCloud

#fesElSalt de manera acompanyada i àgil
Suport per a entitats locals des del municipi
Formació i suport per a les usuàries
L’equip de CommonsCloud ofereix diversos serveis per facilitar l’accés a les eines a noves usuàries.

Servei #fesElSalt de migració a eines tecnoètiques. Perquè entitats i col·lectius incorporin les eines de CommonsCloud de forma personalitzada i adaptada a les seves necessitats i facin una transició al programari lliure de manera acompanyada, àgil i fàcil.

Suport a eines per a entitats locals. Proposta als ajuntaments i administracions públiques per donar suport en la incorporació d’eines tecnoètiques i de programari lliure a les entitats associatives, culturals, educatives, comerços i petita i mitjana empresa. Una transició al programari lliure de manera acompanyada, àgil i fàcil, amb formacions i beques en les quotes del primer any per a fins a 30 entitats.

Formació i suport. Tallers divulgatius per tenir una visió general de les eines facilitades per CommonsCloud, i tallers per persones que estan fent servir les eines i volen aprofundir el seu coneixement. Paquests de suport per formació especialitzada, configuracions a mida, migració de dades d’altres sistemes,…