Migració a eines tecnoètiques. Perquè entitats i col·lectius incorporin les eines de SomNúvol/CommonsCloud de forma personalitzada i adaptada a les seves necessitats i facin una transició al programari lliure de manera acompanyada, àgil i fàcil.

Cost del servei: 1900€+IVA

El servei inclou:

Informe d’eines al núvol #FesElSalt
 • Anàlisi de l’ús que feu d’eines en el núvol, identificarem:
  • quines tasques feu i quines eines feu servir per fer-les
  • quines tasques voldríeu fer i quines eines existeixen per fer-les.
 • Diagnòstic d’eines lliures a fer servir, identificarem:
  • quines tasques es poden fer amb eines de SomNúvol/CommonsCloud
  • quines tasques requereixen eines no integrades a CommonsCloud (recomanació eines lliures)
 • Full de ruta d’incorporació d’eines SomNúvol/CommonsCloud (en un període aproximat de 3 mesos).

Requeriments:

  • Respondre un qüestionari escrit, individualment cada persona de l’equip (3 minuts).
  • Entrevista a fons amb, mínim, una persona de l’equip (1h)
  • Sessió de contrast, sobre resultats informe i full de ruta recomanat amb, mínim, una persona de referència de l’equip (1h)
Tallers de formació i acompanyament

Per a les persones de l’entitat que faran servir les eines de SomNúvol/CommonsCloud

 • Taller introductori – en línia (2h) – Programari lliure (30 minuts + panoràmica eines 5 minuts per eina + feedback
 • Taller avançat optatiu
 • Taller avançat en cada eina – en línia (2h)
  • Oficina
  • Àgora
  • Gestor de Projectes
  • Formularis
  • Meet.CommonsCloud
 • Acompanyament de hores en l’ús de les eines – en línia (4h per entitat)

Requeriments:

  • Participació al taller introductori i als tallers avançats de les eines que escolliu, de mínim, un 30% del vostre equip (incloent la persona de referència).
Suport tècnic per fer la implantació i/o migració dels serveis

Inclòs al servei:

 • Desplegament dels serveis contractats i quota del 1er any d’un servei dedicat (Oficina, Àgora o Gestor ERP)
 • Paquet de fins a 8 hores de suport.

Extra: si es requerissin es poden contractar més hores de suport o contractar serveis per a tasques a mida.

Avaluació resultats
 • Avaluarem l’ús que feu de les eines de SomNúvol/CommonsCloud i la vostra satisfacció amb els resultats de la seva incorporació.

Requeriments:

 • Respondre un qüestionari escrit, individualment cada persona de l’equip (3 minuts).