Per gestionar organitzacions, cooperatives, entitats o empreses. Comptabilitat, facturació, gestió de quotes, contactes, estocs, tasques.

Per a associacions, cooperatives, col·legis professionals i federacions: per fer gestió de socis.

Per a cooperatives, petita i mitjana empresa, autònoms, fundacions i associacions que fan activitat econòmica: per gestionar la comptabilitat, pressupostos, facturació, gestió de clients i contactes.

Per a cooperatives de consum, botigues, llibreries, comerços i empreses que produeixen i/o venen productes: per gestionar estocs.

Per qualsevol entitat o organització: per gestionar projectes, organitzar tasques dels equips, reserva d’espais i equipaments.

Fet amb programari lliure: Dolibarr


Funcionalitats destacades: quotes de socis, gestió de clients i contactes, pressupostos, facturació, gestió d’estocs, tasques i projectes.


Gestió de quotes de socis

Amb el mòdul de Socis podreu gestionar el llistat de socis i els diferents tipus de quotes, per a poder veure l’evolució anual del número de socis i quotes i alhora per a controlar les quotes pendents de processar.

 

 

Dades de clients, proveïdors i contactes

Amb el mòdul de Tercers i Contactes podreu agrupar totes les dades dels clients, proveïdors i contactes, per a poder fer el seguiment comercial i veure tota la seva activitat vinculada en un mateix lloc.

 

 

Control de pressupostos oberts i aprovats

Amb el mòdul de Comercial podreu gestionar els pressupostos i comandes de cada client, i veure quins estan pendents de resposta, quins s’han aprovat, i quins estan pendents de facturar.

 

 

Facturació i cobraments

Amb el mòdul de Financera podreu gestionar la facturació de clients i proveïdors, i tenir un control dels cobraments i pagaments que estan pendents amb les seves corresponents dates de venciment.

 

 

Control de estocs i lots per magatzem

Amb el mòdul de Estocs podreu gestionar els estocs de cada producte (amb control de lots o números de sèrie si és necessari) i tenir un control dels productes que cal comprar o produïr quan estan per sota del seu estoc mínim.

 

 

Gestió de projectes i tasques

Amb el mòdul de Projectes podreu tenir un control de cada projecte, amb els ingressos i despeses relacionats, i el detall de les tasques vinculades al projecte.
 
 
 
 

Tarifes

Escull la que millor t’escaigui.
Si en lloc de fer el pagament mensual el fas anual s’aplica un 10% de descompte.
 
AVANÇAT
mensual (IVA inclòs)
35€
390€ anual - IVA inclòs - (10% descompte)
Per a curreles, amb un bon equip
Base de dades del sistema en servei dedicat
Còpies de seguretat diàries
Fes-te'n sòci/a i gaudeix del servei