SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop és un servei de núvol cooperatiu, tecnoètic i fet amb programari lliure, que integra diferents eines digitals per treballar de manera àgil i eficient. És  respectuós amb la privacitat i està produït per cooperatives de proximitat. Les persones i entitats usuàries són sòcies que mancomunen eines per resoldre col·lectivament les seves necessitats tecnològiques.

És una alternativa a l’oligopoli de núvols corporatius, com Google Drive, Amazon Drive, Microsoft One, Apple iCloud i Dropbox, que desempoderen les persones usuàries i els generen dependència; es basa en els principis de l’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat.

Les persones i entitats usuàries es fan sòcies de consum de la cooperativa integral, sense afany de lucre i d’iniciativa social femProcomuns SCCL, la qual té acords d’intercooperació amb altres entitats per produir el servei.

El nucli del projecte són solucions estandarditzades que puguin ser escalables per donar servei a un nombre alt de persones i entitats; fent sostenible el projecte a partir de les quotes de servei. El servei d’eines mancomunades es complementa amb serveis de formació, acompanyament i suport, per ajudar a organitzacions i persones en la migració a eines lliures i tecnoètiques.

Per a persones individuals s’ofereixen eines de comunicació, d’emmagatzematge al núvol i de teletreball, com l’oficina i el servei de correu, entre altres.

Per a organitzacions s’ofereixen eines per la comunicació, la col·laboració, el teletreball àgil en equip, la gestió econòmica i de projectes, com l’oficina, el correu, la videoconferència, l’àgora, el gestor ERP, entre altres.

CommonsCloud.coop va nèixer l’any 2018 i des del 2022 també és SomNúvol.coop, pel qual pots escollir l’adreça web que vulguis per als mateixos serveis.

Per què

Amb SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop volem transformar com produïm i consumim les eines tecnològiques. Ho volem fer conscienciant les persones de la importància d’utilitzar eines digitals més ètiques i democràtiques, que permetin l’autogestió col·lectiva.

Per això impulsem un núvol digital cooperatiu amb diferents serveis i eines digitals de programari lliure, descentralitzades, curoses amb la privacitat i dotades d’una política d’ètica de dades. Entenem que només des del cooperativisme obert i procomú, podem contribuir a una major autonomia tecnològica de i per a les persones.

Volem enfortir i consolidar la comunitat de programari lliure, visibilitzant-ne la  feina, contribuint a l’autonomia i la interdependència tecnològica des de la solidaritat i la transparència, però també fer possible un món més just, que garanteix el dret de les persones a una tecnologia més ètica i accessible, al servei de les seves necessitats i no als interessos de les corporacions. Amb SomNúvol/CommonsCloud  recuperarem el control sobre les nostres dades i una part de la nostra llibertat col·lectiva!

El projecte en tres capes: social, tecnològica i discursiva

Capa social (persones i les maneres en què s’organitzen socialment)

Prenem consciència que estem atrapades en les presons de les xarxes centralitzades i extractivistes. Apostem per treballar i viure en organitzacions comunitàries i permeables, flexibilitzant les jerarquies. Reconeixem que per fer aquest procés calen models organitzatius i comunicatius complexos. Explorem diverses metodologies per facilitar aquest canvi cultural, de formes de treball i de vida. Tenint en compte les cures i deixant rastre, en estigmèrgia, per poder repetir allò que ens surt bé i perquè altres companyes s’hi puguin afegir i fer créixer la missió compartida.

Capa tecnològica (plataforma digital, aparells i suports de connexió)

Visibilitzem la infraestructura física, de servidors i xarxes, invisibilitzada pel discurs del “cloud”, la retornem a una gestió cooperativa i comunitària.
Mentre que Internet va néixer amb la promesa de descentralització, com una xarxa distribuïda, a poc a poc s’ha anat recentralitzant, i les grapes dels GAFAM s’estan apropiant també d’aquesta capa. Ens basem en els millors programaris lliures que coneixem i contribuïm a millorar-los i oferir-los com un servei a les usuàries, perquè els sigui fàcil usar-los, es puguin connectar amb un únic compte i siguin replicables per altres col·lectius en altres territoris, amb qui podrem interconnectar i crear una xarxa descentralitzada.

Capa discursiva (el contingut de la comunicació)

Construïm coneixement i continguts en formats oberts i interoperables – que es poden llegir per diferents dispositius i programaris – sota models de propietat no-exclusiva – amb llicències lliures -, perquè puguin ser reaprofitats i evolucionar. Ens empoderem per aprendre plegades i decidir com volem viure.