Ajudes Programa Kit Digital per a autònoms i PIMES

Solucions de digitalització amb SomNúvol (CommonsCloud)
Termini obert fins al 31/12/2024

Som agent digitalizador acreditat – comproveu-ho

¿Què és el Programa Kit digital?

Amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, el Programa Kit Digital ofereix ajudes fins a 12.000 € a fons perdut durant el període 2022-2024 per a la implementació de solucions digitals.

El seu objectiu és avançar en la transformació digital de l’economia i aconseguir un major grau de maduresa digital de l’entorn empresarial, millorant el seu potencial i eficiència.

El Progrma Kit Digital és un programa de subvencions impulsat pel Govern d’Espanya i realitzat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla europeu Next Generation EU. Els autònoms i les PYMES poden ser beneficiaris del programa.

A qui va dirigit? Solucions amb CommonsCloud Solicita més informació

 

Solucions digitals amb SomNúvol – CommonsCloud.coop

Som “Agents Digitalitzadors Acreditats” perquè les persones autònomes i les persones usuàries de cooperatives i empreses (PYMES) puguin beneficiar-se de les ajudes del Programa Kit Digital.

Des de SomNúvol/CommonsCloud hi ha ofertes de solucions per a les categories següents:

Serveis i eines d'oficina virtual | a partir de 500€ Gestió de processos | a partir de 500€ Gestió de clients | a partir de 300€

 

Si voleu més informació, escriviu-nos!


Serveis i eines d’oficina virtual

Oficina Avançada SomNúvol (CommonsCloud) + volum extra

Categoria Kit Digital: VIII. Serveis i eines d’oficina virtual

Descripció: Oficina multiusuària amb NextCloud i CollaboraOffice, amb més d’un 1TB de capacitat (100Gb + 2 ampliacions de 500Gb), inclòs manteniment i actualitzacions, per a organitzacions a partir de 2 persones usuàries.

 • Emmagatzemament, edició i compartició d’arxius.
 • Sincronització amb escriptori d’ordinadors i dispositius mòbils
 • Calendaris compartits.
 • Possibilitat d’activar aplicacions de col·laboració d’equip: targetes (kanban), control de temps de dedicació (Timetracker), enquestes per acordar cites, cercles per a la gestió de permisos, emmagatzematge segur de contrasenyes.
 • Aplicació de formularis

+ informació addicional Oficina

Ajudes Programa Kit Digital: a partir de 500€

Import màxim de l’ajuda:

 • 0 < 3 empleats: 250 €/usuari (fins a 2 usuaris)
 • 3 < 9 empleats: 250 €/usuari (fins a 9 usuaris)
 • 10 < 50 empleats: 250 €/usuari (fins a 48 usuaris)

Gestió de processos

Gestor ERP CommonsCloud

Categoria Kit Digital: VI. Gestió de processos

Descripció: Gestor ERP/CRM de programari lliure Dolibarr, inclòs manteniment i actualitzacions, que permet:

 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes (amb mòdul extra a incorporar amb les hores de suport)
 • Socis: gestió d’altes i baixes, cobrament de quotes (per a cooperatives i associacions)

+ informació addicional ERP

Ajudes Programa Kit Digital: a partir de 2.000€

Import màxim de l’ajuda:

 • 0 < 3 empleats: 2.000 € (fins a 1 usuari)
 • 3 < 9 empleats: 3.000 € (fins a 3 usuaris)
 • 10 < 50 empleats: 6.000 € (fins a 10 usuaris)

Gestió de clients

Gestor ERP CommonsCloud

Categoria Kit Digital: V. Gestió de clients

Descripció: Gestor ERP/CRM Dolibarr, inclòs manteniment i actualitzacions, que permet:

 • Gestió de clients: emmagatzemar i consultar dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre’n la gestió comercial amb l’objectiu de convertir-les en clients. Parametrització de regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d’oportunitats: gestió d’oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. Estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: seguiment mitjançant indicadors amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Possibilitat de mostrar dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: la solució ha de permetre visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: gestió centralitzada de la documentació, vincular documents relatius a l’activitat comercial
 • Disseny Responsive: funciona amb diferents dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disponibilitat d’API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

+ informació addicional ERP

Ajudes Programa Kit Digital: a partir de 2.000€

Import màxim de l’ajuda:

 • 0 < 3 empleats: 2.000 € (inclou 1 usuari)
 • 3 < 9 empleats: 2.000 € (inclou 1 usuari)
 • 10 < 50 empleats: 4.000 € (inclou 3 usuaris)

 


Programa Kit digital A qui va dirigit?

El programa d’ajudes de Programa Kit Digital està destinat a PIMES i autònoms de qualsevol sector o tipologia de negoci, oferint imports màxims de finançament segons el nombre de treballadors i/o usuaris.</div >

SEGMENT DE BENEFICIARIS
Import bo digital
Segment I Empreses de 10 a 50 treballadors 12.000 €
Segment II Petites empreses d’entre 3 i menys de 10 treballadors 6.000 €
Segment III Autònoms o petites empreses d’entre 1 i menys de 3 treballadors 2.000 €

 

Requisits d’accés als ajuts del Programa Kit Digital

 1. Ser petita empresa, microempresa o autònom (es requereix certificat censal)
 2. No tindre consideració d’empresa en crisi
 3. Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
 4. No estar sotmès a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions
 5. Estar inscrita al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
 6. No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea
 7. No supereu el límit d’ajuts de minimis
 8. Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pime (requereix donar d’alta l’empresa i fer el test aquí: https://www.acelerapyme.gob.es/registro-pyme)

Consultar: Bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la digitalització