Almena Cooperativa Feminista

És una entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa social. Treballen en projectes estratègics d’incidència política per contribuir a un nou paradigma social. El seu objectiu: avançar cap a nous models de gènere i deixar enrere l’heteropatriarcat.

La cooperativa no és només una forma jurídica de constituir-se, també és una filosofia i un posicionament social i ideològic. Volen que la cooperació sigui un valor fonamental de treball de la seva entitat, aprofitant el talent que hi ha a tota la xarxa feminista i d’organitzacions de l’Economia Social i Solidària. Entenen la relació amb les persones com a puntal dels seus projectes, relacions que les sòcies han anat teixint durant els anys, relacions amb persones que coneixen i reconeixen com a grans professionals i que aporten un valor afegit als projectes que promouen des de la cooperativa. Treballen principalment a través de l’assessorament per a l’elaboració de plans, programes, protocols, guies i avaluacions; la recerca aplicada; la formació; i la comunicació.
Visiteu el seu web

Eines que fa servir:

  • Entitat sòcia des de: Abril de 2023
  • Tipus d'entitat: Cooperativa