En les últimes dècades, el programari lliure, també conegut com a “Programari lliure de codi obert” (FLOSS; de l’anglès Free Libre Open Source Software) s’ha convertit en un recurs estratègic. A diferència del programari privatiu, es pot utilitzar, copiar, estudiar, modificar i redistribuir lliurement.


El programari lliure, i les llicències per la seva distribució, permeten la llibertat d’aprenentatge, d’ensenyar i de cooperar en la construcció de recursos i coneixement que beneficien la societat en conjunt i permet la transparència del processament de la informació. En combinació amb els estàndards oberts, el programari lliure fa possible la competència equitativa i la cooperació creant camps de joc en els quals qualsevol persona, grup de persones o organització pot participar i innovar lliure de dependències de programari, formats i especificacions. A més, les tecnologies lliures són més eficients, ja que afavoreixen la interoperabilitat, la modularitat i la reutilització de codis.

Molts governs estatals, regionals i locals han fixat l’ús i el desenvolupament d’aquestes tecnologies lliures com a objectiu estratègic. La Comissió Europea reconeix el seu valor en la seva Agenda digital per a Europa, com a part de la seva estratègia UE2020. El programari lliure i de codi obert han estat pilars fonamentals del programa europeu de finançament de projectes FP6 i FP7, i Horizon 2020 d’Innovació i Recerca. La seva importància estratègica també ha estat confirmada per l’Observatori Open Source de la CE i l’informe InfoDev del Banc Mundial.

Avalem la definició de programari lliure mantinguda per la Free Software Foundation (proposada per Richard Stallman, el 1984):

Un programari és «lliure» quan es garanteixen les següents «llibertats»:

   • 0 La llibertat de fer servir el programa, amb qualsevol propòsit.
   • 1 La llibertat d’estudiar com funciona el programa i modificar-lo, adaptant-lo a les teves necessitats.
   • 2 La llibertat de distribuir còpies del programa.
   • 3 La llibertat de millorar el programa i fer públiques aquestes millores per a tothom, de manera que tota la comunitat en surti beneficiada.

Cooperatiu

Tecnoètic

Programari lliure