Acció Escolta de Catalunya

És una associació que es dedica a l’educació en la llibertat des de l’escoltisme. És una escola de ciutadania activa, democràtica, laica, progressista i catalana, amb la finalitat de contribuir a l’autoformació de persones lliures, compromeses, coherents i obertes, disposades a transformar la societat i construir un món millor i més just. Ofereixen programes progressius, innovadors i engrescadors, amb els que l’infant o jove s’inicia en la implicació social i en el contacte amb la natura. De manera coordinada amb els altres agents educatius, l’escola i la família, reforcen en els infants i joves valors bàsics, i els aporten eines per desenvolupar el sentit crític que els ajudi a construir el seu propi sistema de valors.
Visiteu el seu web

Eines que fa servir:

  • Entitat sòcia des de: Maig de 2022
  • Tipus d'entitat: Associació