Colectic

És un projecte cooperatiu sense ànim de lucre que treballa per la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones i les comunitats als àmbits social, laboral i tecnològic; tot entenent i utilitzant la tecnologia com una eina de participació i transformació social.
Treballen en xarxa per desenvolupar espais, eines i projectes que promoguin processos d’emancipació, ocupació i formació de les persones. I ho fan des d’una perspectiva crítica, conscient i participativa; tot implicant als ciutadans i les ciutadanes en la millora i construcció del barri i del seu entorn.  Consideren que el model tecnològic actual és privatiu i es regeix per lògiques capitalistes, i aposten per una ciutadania creadora i no només consumidora de tecnologia, capaç de donar resposta a les seves pròpies necessitats i motivacions. Promouen l’ús del programari i maquinari lliure.
Visiteu el seu web

Eines que fa servir:

  • Entitat sòcia des de: Febrer de 2022
  • Tipus d'entitat: Cooperativa