Mercado social de Madrid

És una cooperativa integral, que acull el finançament, la producció, la distribució i el consum. Es compon d’empreses i entitats proveïdores de sectors molt diversos (banca, assegurances, energia, alimentació, cures, serveis jurídics, cultura, mitjans de comunicació, etc.); i per persones físiques en qualitat de sòcies consumidores. El seu objectiu és que la major part de les necessitats dels integrants de la cooperativa siguin satisfetes -tant produïdes com consumides- dins d’aquesta. Actualment, formen part del Mercat més de 180 empreses i entitats proveïdores i més de 700 sòcies consumidores. Es troba sota el paraigua de REAS Madrid, i està coordinat amb la resta de mercats socials de la península, a través de la Comissió Estatal de Mercats Socials.
Visiteu el seu web

Eines que fa servir:

  • Entitat sòcia des de: Gener de 2023
  • Tipus d'entitat: Cooperativa