SomNúvol.coop/Commonscloud.coop es regeix per principis tecnoètics. Afrontem l’ús de la tecnologia amb valors perquè la tecnologia per si sola no garanteix el seu ús ètic. Ens comprometem a no comercialitzar les dades de les persones usuàries ni a utilitzar-les per a generar perfils de vigilància i seguiment. Fem servir tecnologies lliures, el codi de les quals és obert. Apostem per mancomunar serveis: amb el mínim impacte ambiental possible; en intercooperació amb organitzacions on les persones cooperativitzen el seu treball i/o amb proveïdors de l’economia solidària; empoderant les persones usuàries, facilitant la seva participació en la governança del projecte i treballant per erradicar el biaix de gènere. Tenim el propòsit de fer un projecte sostenible per les quotes de les usuàries i que s’enxarxa internacionalment i localment amb iniciatives similars i complementàries.Privacitat i política de dades

Les persones han de tenir el dret d’accedir als recursos d’Internet de manera anònima, saber per endavant com s’usaran les seves dades personals, decidir en qualsevol moment si volen exportar, modificar o eliminar les dades d’usuari de qualsevol servei en línia, protegir la seva privadesa i xifrar les seves comunicacions, i també han de poder triar no rebre missatges no sol·licitats.

  • Les dades són de les usuàries i no les farem servir per fins externs al projecte. Les administrarem seguint criteris estrictes de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les. En limitem la recollida a casos en què s’ha establert, prèviament, les finalitats concretes per a les quals seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen. Implementem mecanismes per donar un màxim de serveis per conèixer, corregir o esborrar dades personals dels sistemes, no només el mínim legal que exigeix la GDPR.
  • No comercialitzem les dades de les persones usuàries ni explotem les dades personals per generar perfils de seguiment, a diferència del que fan les corporacions del capitalisme de vigilància.
  • Facilitem l’anonimat. Es pot tenir un compte SomNúvol/CommonsCloud de forma anònima, sempre que sigui validat per un dels Col·lectius que gestionen els comptes. Si les autoritats competents intervinguessin les nostres instal·lacions, hi col·laborarem per imperatiu legal i explicarem a la comunitat que estem essent intervinguts.

 

Documentació i llicències lliures

La documentació i el coneixement compartit són necessaris tant pel bon funcionament del projecte, la seva continuïtat i escalabilitat, com per l’empoderament de les persones usuàries. El coneixement obert és una garantia per la sostenibilitat, la resiliència i la replicabilitat.

  • Ens comprometem amb el coneixement lliure i a publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació generada o gestionada en la construcció del servei i del programari, per facilitar-ne l’ús a les persones treballadores i usuàries i perquè altres puguin fer-lo servir.
  • Ens comprometem amb la col·laboració i la participació i a oferir les eines i els canals perquè les persones usuàries puguin col·laborar a crear i millorar documentació així com a facilitar l’ajuda i suport mutu entre persones usuàries.

 

Gènere i tecnologia

En l’àmbit tecnològic hi ha un biaix de gènere ben identificat pel qual hi ha una majoria d’homes que defineixen, desenvolupen i fins i tot fan ús de les tecnologies digitals en detriment de les dones i les persones del col·lectiu LGTBI.

  • Prenem com a referència els principis feministes d’internet i treballem per implementar-los al projecte.
  • Prenem mesures i treballem per reduir i erradicar el biaix de gènere tant en l’ús com en l’administració i desenvolupament tecnològic.

 

Servidors que fem servir

Tots els servidors que fa servir SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop estan a la Unió Europea i es regeixen per les seves lleis. Escollim servidors buscant un equilibri entre el cost i els criteris ètics pel que fa a les persones i al planeta. Apostem, en la mesura en què la fortalesa del projecte ho permeti, per contribuir a fer que hi hagi servidors locals i enxarxats, gestionats des del cooperativisme i l’economia solidària, regits per criteris de procomú i de sostenibilitat humana i ecològica.

Actualment SomNúvol.coop/CommonsCloud.coop fa servir servidors de:


Cooperatiu


Tecnoètic


Programari lliure